EUROPEESCHE VERZEKERINGEN: PLEZIER VERZEKERD


Goed verzekerd op reis met de Europeesche


Hoeveel tijd u ook aan de voorbereiding besteedt en hoe goed uw vakantie ook geregeld is, er kan vóór of tijdens uw vakantie altijd iets gebeuren, waardoor uw vakantie op een teleurstelling uitloopt. Het is dus zaak u goed in te dekken tegen de financiäle risico's. Tevens verzekert u zich van een goede hulpverlening.

Aflopende Garantie-Annuleringsverzekering

Aflopende Garantie-Annuleringsverzekering

Basispremie: 6% over de huursom + administratiekosten

Deze annuleringsverzekering dekt niet alleen de annuleringskosten tussen het moment van boeken en vertrek, maar ook de kosten wanneer uw vakantie moet worden afgebroken; ook al is dit op de voorlaatste dag van uw vakantie. Met deze Garantie-Annulering wordt dan zelfs de hele reissom vergoed!

Aanvullende verzekeringen op de Garantie-Annuleringsverzekering
U kunt tegen een toeslagpremie een "Schade logiesverblijven" meeverzekeren.

Schade logiesverblijven

Extra premie: 1 % over de huursom

De Europeesche heeft een unieke uitbreiding van de annuleringsverzekering: de aansprakelijkheidsverzekering "Schade aan logiesverblijven". Met deze uitbreiding is de eventuele door u veroorzaakte schade aan de vakantiewoning, de inventaris of het zwembad in de tuin tot een bedrag van € 2.250,- verzekerd. Zelfs schade aan de voordeur, welke als gevolg van verlies van de sleutel moet worden opengebroken, is onder deze dekking begrepen.

Aanvullende verzekeringen

Samengestelde reis

Extra premie: 1% over de huursom

Steeds meer mensen vinden het aantrekkelijk hun eigen reis samen te stellen. Een reis die uit losse onderdelen bestaat, die afzonderlijk geboekt worden. Zoals bijvoorbeeld ticket, vervoer en accommodatie. Het uitvallen van één of meerdere van deze onderdelen geeft geen recht om de totale reis te annuleren. Uiteraard is het risico wel extra te verzekeren. Mocht één van de geboekte onderdelen uitvallen waardoor u de hele reis moet annuleren, dan worden de annuleringskosten van alle onderdelen wel vergoed.

Waarnemer

Extra premie: 1% over de huursom

Dat u met een gerust hart kunt annuleren wanneer er zich thuis, binnen uw familie, nare ontwikkelingen voordoen, is volkomen logisch. Maar wat als er iets gebeurt met degene die op uw huis en huisdieren past? Of met degene die uw zaken waarneemt tijdens uw vakantie? Of met een vriend of vriendin die plotseling ernstig ziek wordt? Ook dan biedt de Europeesche een oplossing. Voor een kleine aanvulling op de premie kunt u iedereen meeverzekeren, die u reden kunnen geven de reis te annuleren of om eerder naar huis terug te gaan.

Over de totale premie en poliskosten van € 3,50 bent u 7½ % assurantiebelasting verschuldigd.
Belangrijk!!
Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden voor details.


Download PDF voorwaarden aflopende annuleringsverzekering